Privatsuspoliitika Üldsätted 

Isikuandmete Töötlemine 

Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika sätted.

Isikuandmeid tõlgendatakse kui mistahes teavet tuvastatud või tuvastatava isiku kohta, näiteks ip-aadress, e-postiaadress jms.

KasiinoWiki.ee veebileht ei ole mõeldud isikuandmete kogumiseks ega salvestamiseks.

KasiinoWiki.ee ei kogu:

 • teie ip-aadressi
 • teie ees- ja perekonnanime
 • teie elektronposti aadressi
 • teie telefoninumbrit
 • teie asukohta
 • andmeid teie tegevuse ja liikumise kohta KasiinoWiki veebilehel
 • ja muud teavet, mida võib lugeda (isiku)andmeteks.

Isikuandmete Töötlemise Tarkvara

Kasiinowiki ei kasuta tarkvara, mis võimaldaks koguda isikuandmeid (näiteks Google Analytics).

Isikuandmete Töötlemise Eest Vastutav Isik

Küsimuste tekkimisel saatke email kontakisikule – webmaster@kasiinowiki.ee

Kohalduvad Õigusaktid

 • Euroopa Andmekaitse Üldmäärus (GDPR)
 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
 • Eesti Vabariigi siseriiklikud õigussätted

Kontakt 

Küsimuste korral võtke ühendust: webmaster@kasiinowiki.ee

Privatsuspoliitika Üldsätted 

Isikuandmete Töötlemine 

Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika sätted.

Isikuandmeid tõlgendatakse kui mistahes teavet tuvastatud või tuvastatava isiku kohta, näiteks ip-aadress, e-postiaadress jms.

KasiinoWiki.ee veebileht ei ole mõeldud isikuandmete kogumiseks ega salvestamiseks.

KasiinoWiki.ee ei kogu:

 • teie ip-aadressi
 • teie ees- ja perekonnanime
 • teie elektronposti aadressi
 • teie telefoninumbrit
 • teie asukohta
 • andmeid teie tegevuse ja liikumise kohta KasiinoWiki veebilehel
 • ja muud teavet, mida võib lugeda (isiku)andmeteks.

Isikuandmete Töötlemise Tarkvara

Kasiinowiki ei kasuta tarkvara, mis võimaldaks koguda isikuandmeid (näiteks Google Analytics).

Isikuandmete Töötlemise Eest Vastutav Isik

Küsimuste tekkimisel saatke email kontakisikule – webmaster@kasiinowiki.ee

Kohalduvad Õigusaktid

 • Euroopa Andmekaitse Üldmäärus (GDPR)
 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
 • Eesti Vabariigi siseriiklikud õigussätted

Kontakt 

Küsimuste korral võtke ühendust: webmaster@kasiinowiki.ee